PRODUKTE

Zementart Hauptbestandteile DIN Konformitäts Zertifikat  Leistungs-erklärung  KOMO Zertifikat  Sicherheits-datenblatt  Techn. Merkblätter  Lieferart
Portlandzement
> CEM I 32,5 R
Klinker EN 197-1
Konfi
LE

KOMO

chromatarm

Technische Merkblätter

     
 Portlandzement
> CEM I 42,5 N
Klinker  EN 197-1

Konfi

LE    

KOMO

 

chromatarm

Technische Merkblätter

     
Portlandzement
> CEM I 42,5 R
Klinker EN 197-1

Konfi

LE

KOMO

chromatarm  chromathaltig

Technische Merkblätter

Portlandzement
> CEM I 52,5 N
Klinker EN 197-1

Konfi

Konfi

Konfi

Konfi

Konfi

 Portlandzement
> CEM I 52,5 R
Klinker EN 197-1

Konfi

LE

KOMO

 chromatarm chromathaltig

Technische Merkblätter  
Portlandkalksteinzement
> CEM II/A-LL 42,5 N
Klinker, Kalkstein EN 197-1

Konfi

LE

chromatarm

Technische Merkblätter


  
Portlandhüttenzement
> CEM II/A-S 42,5 N
Klinker, Hüttensand  EN 197-1

Konfi


LE

chromatarm


Technische Merkblätter


 Portlandhüttenzement
> CEM II/A-S 42,5 R
Klinker, Hüttensand  EN 197-1

Konfi

LE  

chromatarm

Technische Merkblätter

 
Hochofenzement
> CEM III/A 42,5 N (na)
Klinker, Hüttensand

EN 197-1

Konfi Konfi CEM III/A 42,5 (na)

LE
KOMO

chromatarm

Technische Merkblätter

Hochofenzement
> CEM III/B 42,5 N-LH/SR (na)
Klinker, Hüttensand

EN 197-1

Konfi Konfi CEM III/B 42,5 (na) LE
KOMO

chromatarm

Technische Merkblätter

P H O E N I X
Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG

Stromberger Str. 201
59269 Beckum

Telefon: 0 25 21 / 8 47-0
Telefax: 0 25 21 / 8 47 50

E-Mail: info@phoenix-zement.de Web: www.phoenix-zement.de